Velkommen til Alver Familieterapi

Alver familieterapi og veiledende samtaler tilbyr familieterapi i Nordhordland.

Hvorfor velge Alver Familieterapi?

Vi tilbyr profesjonell hjelp til par og familier. Vi er opptatt av å tenke forebyggende. Vi vet at barn og unge som vokser opp i utrygge relasjoner har en høyere risiko for å utvikle psykiske lidelser senere i livet. Dersom en familie får hjelp til å kommunisere bedre, og til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien, gir dette et mer robust utgangspunkt for voksenlivet.

Fleksibel

- Du trenger ikke henvisning fra lege
- Vi har samtaler på vårt kontor, hjemme hos deg eller på din arbeidsplass
- Fleksibel åpningstid
- Kort ventetid

Erfaring

- Lang erfaring med mennesker i ulike livssituasjoner fra spesialisthelsetjenesten og kommunalsektor

Profesjonell

- Vi har taushetsplikt
- Vi tilbyr rimelige priser

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en fellesbetegnelse på en rekke terapeutiske tilnærminger, hvor fokuset er på hvordan mellommenneskelige relasjoner, språk og kontekst påvirker individer og systemene rundt oss.
Familieterapi oppstod som et eget fagfelt mellom 1950 og 1960. Den oppstod som et alternativ til den daværende forståelsen av psykiske problem.
Videre utviklet den seg i ulike retninger med forskjellige tilnærminger. Felles for disse er forståelsen av at psykiske problemer oppstår mellom mennesker. Familieterapeutiske metoder brukes også ved problemer i familier og parforhold. Sentralt er at de involvert møter i fellesskap til terapi.
Det kan også drives familieterapi med enkeltindivider. Alver familieterapi tilbyr hjelp gjennom samtaler. Det er dette som kalles familieterapi, men grensen mellom hjelp til par og hjelp til familier er flytende. Ingen familier eller problemer er like. Hos oss får dere hjelp til akkurat det som er vanskelig for dere.