Hva vi kan tilby

Familieterapi egner seg til å løse problemer for enkeltpersoner, par og familier - så vel som for større nettverk eller organisasjoner.

Våre livserfaringer og opplevelser setter spor i oss, - noen av disse kanskje mer enn andre. Vår identitet blir skapt av de kunnskapene og erfaringer som vi bringer med oss fra vår livshistorie. Som familieterapeuter er vi opptatt av det som skjer mellom mennesker - av kommunikasjon, relasjoner og de ulike rollene. Det er vår antakelse at problemer oppstår i dette mellomrommet mellom mennesker og at nøkkelen til løsning også ligger her.

Når man opplever at man står ved et veiskille og valgene om den rette veien er vanskelig finne, oppsøker folk flest noen å snakke med. Enten det er en venn, familiemedlem, eller det kan være en terapeut. Noen ganger oppleves det som vanskelig å komme ut av uheldige mønster i samhandling med andre. Som familieterapeut er man interessert i måten å kommunisere på, måten man ser den andre, - eller seg selv på. Fordi familieterapi også er ressurs- og nettverksfokusert vil vi lete etter det som er bra og fungerer like mye som det man synes er vanskelig.

Hva kan vi hjelpe med:
- Parsamtaler
- Familiesamtaler
- Individuelle samtaler
- Foreldreveiledning
- Fagveiledning.